Het maken van een financieel jaarverslag

Als je de eigenaar bent van een onderneming, ben je wettelijk verplicht om elk jaar een financieel jaarverslag op te stellen. Dit jaarverslag is een soort overzicht van alle financiële gebeurtenissen binnen het bedrijf gedurende een jaar. Het maken van een financieel jaarverslag kan eenvoudig zijn, maar afhankelijk van de grootte van een onderneming kan een jaarverslag ook heel ingewikkeld en gedetailleerd zijn. Voor alle ondernemingen geldt dat zij een jaarverslag moeten opstellen dat in ieder geval een balans en een winst- en verliesrekening bevat. Daarnaast is een tekstuele toelichting verplicht, maar hoeveel er in deze toelichting staat hangt af van de grootte van het bedrijf. Een kleine onderneming hoeft bijvoorbeeld alleen maar toe te lichten hoeveel personen er in dienst zijn en hoe de balans precies in elkaar zit. Aan de hand van bepaalde voorwaarden wordt wettelijk vastgesteld of een onderneming klein, middelgroot of groot is. Als de omzet meer dan 12 miljoen bedraagt of als de onderneming meer dan 50 werknemers heeft, wordt een onderneming als middelgroot beschouwd. Als dit het geval, moet het jaarverslag meer informatie weergeven, zoals bijvoorbeeld een accountantsverklaring en een lijst met alle personen die over zeggenschap beschikken in de onderneming. Voor middelgrote en grote ondernemingen is het daarom extra verstandig om financiële specialisten in te huren die de jaarrekening voor jouw bedrijf opstellen.

(Visited 97 times, 1 visits today)